URODZINOWY KONKURS WROC艁AWSKICH KAMIENIC – ZADANIE KONKURSOWE

Pora na zapowiadany w ostatniej notce konkurs 馃檪
Przypominam na czym polega zadanie konkursowe:
1. Uk艂adasz puzzle
2. Robisz zrzut ekranu u艂o偶onych puzzli i wysy艂asz mi go na adres wroclawskie.kamienice@gazeta.pl
Wygrywaj膮 pierwsze cztery maile. Zwyci臋zc贸w og艂osz臋 w komentarzu do tej notki.

Puzzle do u艂o偶enia znajduj膮 si臋 TUTAJ.
Dla pierwszych dw贸ch os贸b, kt贸re prawid艂owo wykonaj膮 zadanie konkursowe 鈥 ksi膮偶ki 鈥濷 historii Wroc艂awia i 艢l膮ska inaczej鈥, a dla dw贸ch kolejnych 鈥 przewodniki 鈥瀂r贸b to we Wroc艂awiu!鈥.
Powodzenia!


Szczeg贸艂owy regulamin konkursu (takie teraz czasy, 偶e trzeba…) znajdziecie poni偶ej. 

Regulamin okre艣laj膮cy warunki konkursu urodzinowego (zwanego dalej 鈥濳onkursem鈥) na blogu
www. wroclawskie-kamienice.pl.
 
搂 1. Postanowienia og贸lne
1. Organizatorem Konkursu jest autorka bloga wroclawskie-kamienice.pl, zwana dalej 鈥濷rganizatorem鈥.
2. Fundatorami nagr贸d w Konkursie s膮:
– 鈥濭azeta Wyborcza Wroc艂aw鈥
– Wroc艂awskie Towarzystwo Mi艂o艣nik贸w Historii
– Organizator
3. Przed wzi臋ciem udzia艂u w Konkursie Uczestnik powinien zapozna膰 si臋 z Regulaminem. Udzia艂 w Konkursie b臋dzie r贸wnoznaczny z akceptacj膮 Regulaminu Konkursu.
4. Regulamin Konkursu jest dost臋pny na stronie www.wroclawskie-kamienice.pl
 
搂 2. Zasady Konkursu
1. Konkurs odbywa si臋 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na blogu wroclawskiekamienice.pl. Konkurs skierowany jest do os贸b fizycznych, kt贸re w dniu jego rozpocz臋cia maj膮 uko艅czone 18 lat, posiadaj膮 pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, zamieszkuj膮 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepe艂noletnie mog膮 bra膰 udzia艂 w konkursie wy艂膮cznie za zgod膮 swoich rodzic贸w lub opiekun贸w prawnych, pod rygorem
dyskwalifikacji.
2. W Konkursie nie mog膮 bra膰 udzia艂u pracownicy Organizatora, Fundator贸w oraz osoby wsp贸艂pracuj膮ce z tymi podmiotami w spos贸b sta艂y na innej podstawie ni偶 stosunek pracy, a tak偶e cz艂onkowie ich najbli偶szych rodzin, tj. wst臋pni, zst臋pni, rodze艅stwo, ma艂偶onkowie, rodzice ma艂偶onk贸w i osoby pozostaj膮ce z nimi w stosunku przysposobienia. 
3. Zadanie Konkursowe polega na u艂o偶eniu puzzli na stronie do kt贸rej link podany zostanie w notce z Zadaniem Konkursowym oraz na przes艂aniu Organizatorowi print screena (zrzutu
ekranu) z wykonanym zadaniem.
3.1. Zdj臋cie do u艂o偶enia z puzzli zostanie wybrane przez Organizatora spo艣r贸d fotografii opublikowanych na stronie bloga www.wroclawskie-kamienice.pl.
3.2. Print screen (zrzut ekranu) z u艂o偶onymi puzzlami powinien zosta膰 przes艂any na adres mailowy Organizatora wroclawskie.kamienice@gazeta.pl.
4. Zwyci臋zcami zostaj膮 pierwsze cztery osoby, kt贸re prawid艂owo wykonaj膮 ca艂e Zadanie Konkursowe.
5. Konkurs rozpoczyna si臋 31.05.2013 roku o godzinie 18.00 i trwa do wy艂onienia wszystkich Zwyci臋zc贸w.
6. Zako艅czenie Konkursu zostanie og艂oszone w komentarzu pod notk膮 z Zadaniem Konkursowym.
7. Jedna osoba mo偶e wys艂a膰 tylko jednego maila z Zadaniem Konkursowym.
搂 3. Rozstrzygni臋cie Konkursu i zasady przyznawana nagr贸d
1. Zwyci臋zcami zostaj膮 pierwsze cztery osoby, kt贸re prawid艂owo wykonaj膮 Zadanie Konkursowe, czyli prze艣l膮 maila z print screenem u艂o偶onych puzzli na adres Organizatora. Decyduje godzina otrzymania maila przez Organizatora.
2. Uczestnicy, kt贸rzy wygrali nagrody zostan膮 poinformowani przez Organizatora w komentarzu pod notk膮 konkursow膮.
3. Zwyci臋zcy powinni si臋 skontaktowa膰 z Organizatorem poprzez adres: wroclawskie.kamienice@gazeta.pl, nie p贸藕niej jednak ni偶 w terminie do 07.06.2013 roku. Po tym terminie Zwyci臋zcy trac膮 prawo do nagrody, a nagrody wracaj膮 do Fundator贸w.
4. Maile od zwyci臋zc贸w powinny zawiera膰 imi臋 i nazwisko oraz dok艂adny adres pocztowy pod kt贸ry powinna zosta膰 wys艂ana nagroda.
5. Maile od zwyci臋zc贸w musz膮 zosta膰 wys艂ane z tych samych kont poczty elektronicznej z kt贸rych nades艂ane zosta艂y Zadania Konkursowe.
6. W przypadku, gdy zdobywc膮 nagrody b臋dzie jakakolwiek osoba, kt贸ra nie spe艂nia warunk贸w wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody.
 
搂 4. Rozstrzygni臋cie Konkursu i zasady przyznawana nagr贸d
1. Organizator przewidzia艂 w Konkursie nast臋puj膮ce nagrody:
– dla pierwszych dw贸ch os贸b, kt贸re prawid艂owo wykonaj膮 zadanie konkursowe 鈥 ksi膮偶ki 鈥濷
historii Wroc艂awia i 艢l膮ska inaczej鈥.
– dla dw贸ch kolejnych os贸b, kt贸re prawid艂owo wykonaj膮 zadanie konkursowe 鈥 przewodniki
鈥瀂r贸b to we Wroc艂awiu!鈥.
2. Nagrody zdobyte w Konkursie s膮 zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od os贸b fizycznych zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od os贸b fizycznych (tekst jednolity Dz, U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 z p贸藕n. zm.).
3. Nagrody w Konkursie nie podlegaj膮 wymianie na inne nagrody ani na ekwiwalent pieni臋偶ny.
4. Nagrody zostan膮 przes艂ane za po艣rednictwem Poczty Polskiej na adres i dane wskazane w tre艣ci wiadomo艣ci, o kt贸rej mowa w 搂3 ust. 4, w terminie do 7 roboczych dni od otrzymania danych teleadresowych zwyci臋zc贸w.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za brak mo偶liwo艣ci przekazania nagrody z przyczyn le偶膮cych po stronie Zwyci臋zcy, a w szczeg贸lno艣ci w przypadku podania b艂臋dnych danych, zmiany danych Zwyci臋zcy, o kt贸rej Organizator nie zosta艂 poinformowany lub w przypadku niespe艂nienia przez Zwyci臋zc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w niniejszym Regulaminie. W takiej sytuacji nagroda pozostanie w艂asno艣ci膮 Fundatora.
 
搂5. Dane osobowe
1. Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane wy艂膮cznie w celach zwi膮zanych z Konkursem, to jest jego organizacj膮 i przeprowadzaniem.
2. Zgoda rodzic贸w i opiekun贸w prawnych os贸b niepe艂noletnich uczestnicz膮cych w konkursie powinna obejmowa膰 r贸wnie偶 zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych.
3. Uczestnikom Konkursu przys艂uguje prawo wgl膮du do swoich danych oraz ich poprawiania lub 偶膮dania ich usuni臋cia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemo偶liwia wys艂anie Zwyci臋zcom nagr贸d konkursowych.
4. Uczestnik Konkursu wyra偶a zgod臋 na opublikowanie swojego imienia i nazwiska w informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora na potrzeby zwi膮zane z podaniem wynik贸w Konkursu.
搂6. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotycz膮ce sposobu przeprowadzenia konkursu Uczestnicy mog膮 zg艂asza膰 nie p贸藕niej ni偶 w terminie 7 dni od daty zako艅czenia Konkursu przesy艂aj膮c maila na adres Organizatora wroclawskie.kamienice@gazeta.pl
2. Reklamacje zg艂oszone przez Uczestnik贸w w spos贸b okre艣lony w punkcie poprzedzaj膮cym b臋d膮 rozstrzygane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich wp艂yni臋cia.
3. Reklamacje rozpatrywane b臋d膮 na podstawie niniejszego Regulaminu.
搂7. Postanowienia ko艅cowe
1. Organizator o艣wiadcza, 偶e Konkurs nie jest gr膮 losow膮, loteri膮 fantow膮, zak艂adem wzajemnym, loteri膮 promocyjn膮, gr膮 , kt贸rej wynik zale偶y od przypadku, ani 偶adn膮 inn膮 przewidzian膮 w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z p贸藕n. zm.).
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za ewentualne problemy techniczne, maj膮ce wp艂yw na wype艂nienie warunk贸w uczestnictwa w Konkursie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za nieprawid艂owe dane podane przez Uczestnika, w szczeg贸lno艣ci za zmian臋 danych osobowych uniemo偶liwiaj膮c膮 odszukanie Uczestnika, kt贸remu przyznano nagrod臋.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za nieprawid艂owo艣ci wynikaj膮ce z wadliwo艣ci dzia艂ania 艂膮czy internetowych, funkcjonowanie sieci lub systemu Uczestnika Konkursu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie b臋d膮 mia艂y przepisy prawa polskiego.

Ewelina Kodzis

Filologia, dziennikarstwo, grafika i blogowanie. Opr贸cz tego Wroc艂aw, muzyka, jesie艅 i koty. P贸藕niej dopiero ca艂a reszta.

3 thoughts on “URODZINOWY KONKURS WROC艁AWSKICH KAMIENIC – ZADANIE KONKURSOWE

 • 31 maja 2013 o 6:49 PM
  Permalink

  Jizzas, 偶e te偶 ci si臋 chcia艂o taki regulamin pisa膰? Przy kategorii "gry losowej" jest to wr臋cz konieczne (inaczej mo偶na si臋 s膮dzi膰 w s膮dzie, i za nagrod臋 wart膮 40z艂 p艂aci膰 parotysi臋czn膮 kar臋 jakim艣 tam ludkom od gier losowych) , wi臋c bloggerzy unikaj膮 takiego rozdawnictwa nagr贸d zadaj膮c JAKIEKOLWIEK pytania (np. u艂贸偶 puzzle, pierwsze cztery osoby wygrywaj膮 馃檪 – ale wtedy bez regulaminu si臋 obejdzie 馃檪

  Odpowiedz
 • 31 maja 2013 o 6:52 PM
  Permalink

  A ju偶 my艣la艂am, 偶e jakie艣 偶yczenia blogowo-urodzinowe… ech 馃槈

  Nie chcia艂o si臋, w 偶adnym wypadku :P. Ale wujek Google by艂 bardzo pomocny, a znajomi straszyli, 偶e regulamin by膰 winien. No to jest, o!

  Odpowiedz
 • 31 maja 2013 o 7:01 PM
  Permalink

  S膮 ju偶 zwyci臋zcy, a w艂a艣ciwie zwyci臋偶czynie!

  Po egzemplarzu "O historii Wroc艂awia i 艢l膮ska inaczej" w臋druje do Agnieszki Bodalskiej i Oli 呕ulikowskiej, a "Zr贸b to we Wroc艂awiu" do Katarzyny Boratyn i Marty Greli.

  Serdecznie gratuluj臋 i czekam na maile z adresami pod kt贸re mam wys艂a膰 nagrody. 馃檪

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Tw贸j adres e-mail nie zostanie opublikowany.