Ruszy remont elewacji przy Kniaziewicza 17

Kamieniczne mury splatają losy mieszkańców na przestrzeni lat. Suma tych losów tworzy historię miejsca. Lokatorzy, koleje ich życia, ich zawody i osobowości kształtują genius loci, ale także, co jasne, wygląd kamienicy.

Na naszych oczach Kniaziewicza 17 staje się prawdziwą celebrytką wśród wrocławskich czynszówek. Śledzimy tę drogę kibicując i wspierając. Wspólnota mieszkaniowa właśnie rozstrzygnęła przetarg! Remont elewacji ma zakończyć się w grudniu tego roku.

Historia

Czynszówka przy ulicy Kniaziewicza 17 została wzniesiona w roku 1877 jako własność mistrza murarskiego Friedricha Illnera. Dwa lata później przeszła na własność mistrza budowlanego Hermanna Wolframa, który posiadał ją dość długo, bo aż do roku 1921. Do końca II Wojny Światowej właściciel zmienił się jeszcze dwa razy. Od roku 1945 była własnością państwa, następnie gminy Wrocław. Na początku XXI wieku stała się wspólnotą mieszkaniową, czyli po raz pierwszy w swej historii – własnością wszystkich właścicieli jej mieszkań.

W roku 1890 do kamienicy został dobudowany aneks, w którym mieściła się sala zebrań misji ewangelickiej (od wschodniego skrzydła oficyny). W 1928 roku na tyłach oficyny powstał warsztat samochodowy, natomiast w latach trzydziestych na tyłach kamienicy znajdował się ogród otoczony murem. Oficyna stoi do dziś – jako zrujnowany pustostan stanowiący własność gminy Wrocław. Ostatecznie los budynku przypieczętowała powódź w 1997. W tej chwili to już nawet nie pustostan, to raczej… “pokamieniczne zwłoki”.

Droga ku lepszemu

21 lipca 2016 roku kamienica przy ulicy Kniaziewicza 17 została wpisana do rejestru zabytków. Wydarzenie to można śmiało określić jako przełomowe w jej współczesnym życiu. Szansa na sukces została wykorzystana. W roku 2018 wspólnota przeprowadziła remont izolacji fundamentów (w XIX wieku generalnie nie izolowano fundamentów), dachu oraz klatki schodowej (pisaliśmy o tym tutaj). W 2020 odbędzie się remont elewacji, która już pod koniec tego roku będzie wyglądała…. tak!

remont elewacji przy Kniaziewicza 17
projekt: Archimmodicus

17 kwietnia tego roku wspólnota mieszkaniowa podpisała umowę o dotację z Gminą Wrocław. Dotacja, w kwocie nieprzekraczającej 431 998,00 zł, została przyznana przez Radę Miejską Wrocławia na wniosek Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. Kwota dotacji stanowi 70% udziału w kosztach zadania przypadającego na właścicieli lokali prywatnych, którzy dysponują 41,44% udziałów w nieruchomości. Gmina Wrocław ma 58,56% udziałów. Wartość zadania określono na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 1 053 860,78 zł.

Podsumowując:
Wartość prac: 1 053 860,78
Udział w kosztach gminy Wrocław: 436 719,90 zł (41,44% )
Udział właścicieli lokali prywatnych: 617 140,87 (58,56%)
w tym:
431 998,00 zł dotacji od Miejskiego Konserwatora Zabytków
185 142,87 zł środków własnych właścicieli lokali

Przetarg na remont elewacji

Wspólnota ogłosiła przetarg na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych. Wpłynęły cztery oferty na następujące kwoty: 1 050 463,89 zł, 1 015 668,70 zł, 1 086 750,00 zł oraz 702 021,34 zł. W związku z tym, iż oferta firmy Galeria Czystości opiewała na kwotę, która mogła być oceniona jako rażąco niska, wspólnota zwróciła się o wyjaśnienia do oferenta. Firma wyjaśniła, że posiada własną bazę sprzętową i zgrany zespół realizujący tylko remonty zabytków, jak również korzysta z dużych rabatów na zakup materiałów. Ponadto firma dysponuje własnymi rusztowaniami i stosuje niskie marże. W tym samym czasie będzie też wykonywać inne prace remontowe we Wrocławiu. Wyjaśnienia zostały przyjęte przez wspólnotę, w związku z czym ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych, iż zamawiający wybrał ofertę firmy Galeria Czystości z Piły. Jeśli podczas prac cena nie ulegnie zmianom, pozwoli to wszystkim inwestorom znacznie zmniejszyć koszty remontu.

I tak: przy zadaniu o wartości 702 021,34 zł Gmina Wrocław (reprezentowana przez Zarząd Zasobu Komunalnego) jako udziałowiec 41,44%, zapłaci za prace 290 917,64 zł (zamiast planowanych 436 719,90 zł), właściciele lokali prywatnych 411 103,69 (zamiast planowanych 617 140,87). Dotacja pokryje 287 772,58 zł (zamiast planowanych 431 998,00 zł), a wkład właścicieli wyniesie 123 331,11 zł (zamiast 185 142,87 zł).

Koszt decyduje

Wybrana oferta znacznie odciążyła finansowo wszystkich właścicieli kamienicy. Sytuacja taka nie zdarza się często. Zazwyczaj oferty wykonawców są bliskie wycenom inwestorskim, a zdarza się, że znacznie je przekraczają. Wówczas wspólnoty stoją przed bardzo trudnym pytaniem: czy wykonać prace, ale skorzystać tylko z dotacji wyliczonej według kosztorysów inwestorskich (czyli dopłacić), czy odstąpić od prac.

Najnowsza historia wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Kniaziewicza 17 biegła obiema ścieżkami. Remont klatki schodowej, dachu i izolacji okazał się znacznie droższy niż wyceny inwestorskie skorygowane przez Zarząd Zasobu Komunalnego. W wyniku tego właściciele prywatni podjęli decyzję o zaciągnięciu kredytu. Obecnie, przy remoncie elewacji, także muszą wspomóc się kredytem, jednak będzie on mniejszy niż zakładała wspólnota. Stawka fundusz remontowego jest wysoka i wynosi 7 zł za 1m kw. lokalu miesięcznie. W kamienicy jest niewiele mieszkań i są one dość duże.

Będziemy obserwować i informować o postępach prac przy elewacji. Jedno jest pewne: takiej renowacji kamienica przy Kniaziewicza 17 nie przeżyła od czasów jej wybudowania. Dla wspólnoty będzie to zatem wydarzenie absolutnie epokowe, dla ulicy Kniaziewicza niewątpliwie przełomowe, a i dla miasta Wrocławia bardzo ważne. Jesteśmy pewni, że kamienica stanie się jasnym punktem tej okolicy, a lokatorzy przeżyją oblężenie fotografów – pasjonatów dawnego Wrocławia. Będziemy bacznie przyglądać się postępowi prac i już nie możemy doczekać się ich efektu.

Seweryn Chwałek

dziennikarz do roku 2005, następnie założył i prowadzi do dziś firmę Expert Dom, która zarządza wspólnotami mieszkaniowymi. Kocha stare kamienice. Przeprowadził setki remontów, organizuje życie wspólnot tak, by przywrócić kamienicom dawny urok i blask. Prawnik, autor publikacji z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.